Příběhy tří pacientů, operního pěvce, sportovce a mladé maminky, kteří nyní mohou vést plnohodnotný život bez vážnějších omezení

Cukrovka je závažná nemoc a inzulín je při její léčbě životně důležitý lék. Aplikace inzulínu však není dokonalá, proto diabetologie stále hledá nové cesty účinné léčby. V pořadu Na pomoc životu nahlédneme do historie léčby diabetu, kdy pacienti museli podléhat přísnému režimu při aplikaci inzulínu, neměli prakticky žádnou možnost sledovat hodnoty své glykémie, často u nich hrozilo nebezpečí hypoglykémie. K aplikaci inzulínu měli k dispozici silné, často tupé jehly, které museli před použitím vyvařovat. Svůj život museli podřizovat své nemoci.
V současnosti mají pacienti k dispozici kvalitní inzulíny, které se svými vlastnostmi velmi podobají inzulínu zdravého člověka, k aplikaci slouží tenké jehly nebo inzulínová pera, mohou využívat inzulínové pumpy, glukometry, kontinuální senzory, které jim umožňují vést plnohodnotný život. Současný pacient může uzpůsobovat léčbu svému životu. Přes všechny současné možnosti léčby, existuje malé procento pacientů, u nichž léčba selhává. Avšak nejmodernější diabetologie i těmto lidem dokáže zachránit život a umožnit návrat do života. Při současných vědeckých poznatcích se většímu počtu pacientů s komplikovaným diabetem postupně otvírají další naděje.
Nahlédneme do historie, současnosti i budoucnosti léčby diabetu prostřednictvím tří příběhů. Příběhu operního pěvce, který se léčí již přes čtyřicet let, mladého vrcholového sportovce, který díky novým možnostem léčby diabetu poráží na soutěžích i své zdravé soupeře, a ženy, která se po transplantaci slinivky a ledviny nejen uzdravila, ale stala se jako první u nás po tomto zákroku maminkou zdravé dcery.

Pořadem provázejí přední diabetologové prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. z FN Motol, doc. MUDr. František Saudek, Dr. Sc. z IKEM Praha a MUDr. Dagmar Bartášková z FN Motol.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2009
 ST