Z historie české vědy

Cyklus portrétů českých vědců a jejich následovníků