Takzvaný Panevropský piknik – povolená pokojná demonstrace na rakousko-maďarských hranicích, během které přeběhlo několik stovek občanů na Západ.

Téma: Železná opona
Host: Oldřich Tůma, ředitel, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Téma: Otevření hranic u Šoproni
Host: Ladislav Kerekeš, zpravodaj ČT, Šoproň, Maďarsko (živý vstup)

Téma: Komunismus v Maďarsku
Hosté: György Varga, ředitel, Maďarské kulturní středisko v Praze
Robert Pejša, hungarolog, historik, Maďarsko (telefonicky)
Vojtěch Lindaur, hudební publicista

Téma: Útěky východních Němců do Rakouska
Hosté: Hans-Jörg Schmidt, německý novinář
Oldřich Tůma, ředitel, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Moderuje: Jakub Železný

Stopáž53 minut
Rok výroby 2009