Váš průvodce současným designem a životním stylem (2007). Režie L. Cmíral

Většina z nás si spojuje Zlín s obuvnickým průmyslem, Tomášem Baťou, ti zasvěcenější s vynikající předválečnou architekturou. Možná nevíte, že právě ve Zlíně se rodil i český design. Firma Baťa si uvědomovala, jak je důležitá reklama pro prodejnost jejích výrobků, proto byla v roce 1939 založena ve Zlíně Škola umění. Měla pod vedením renomovaných umělců formovat reklamní grafiky, malíře. To, co se tam studenti učili, rozvíjeli pak celý život v různých oborech, jako například malíř Jan Rajlich, který se stal uznávaným grafickým designérem a zakladatelem přehlídky Bienále grafického designu v Brně. Z jeho vzpomínání se dozvíme, jakým šokem zapůsobilo vystavení nezvyklé sochy Vincence Makovského na V. zlínském salonu v roce 1940 – sádrového modelu soustruhu. Byla to světová premiéra předvedení průmyslového předmětu v kontextu výtvarného umění. I sochařský přístup Makovského k řešení celkové hmoty stroje, jeho struktury a detailů ovlivnil přemýšlení jeho následovníků. Byl to především jeho asistent Zdeněk Kovář, původní profesí baťovský nástrojář, který do dějin tvarování strojů a nástrojů – pojem design se ještě běžně neužíval – přinesl respektování ergonomických principů a organické tvary navrhovaných předmětů. Jeho zásluhou se i po válce ve Zlíně pokračovalo v tradici zahájené Školou umění – v roce 1959 založena katedra tvarování jako pobočka pražské VŠUP. S dnešními aktéry designového školství ve Zlíně si budeme povídat nejen o dědictví baťovských tradic a školy Z. Kováře. Zaměření ateliérů se samozřejmě proměnilo s dobou, ve Zlíně vznikla v roce Univerzita T. Bati, v roce 2004 pak fakulta multimediální komunikace, která vzdělává studenty v oborech reklamní tvorby a marketingu a samozřejmě designu. Vedle ateliéru designu obuvi a oděvu najdeme i design produktový. Zlín je město, kde se designu dařilo a daří.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST
ŽánrMagazín