Váš průvodce designem a životním stylem (2006). Režie J. Novák

Dějiny architektury zpravidla postupují ve vývojových vlnách, kdy většina architektů náleží k tomu či onomu stylu nebo směru. Přesto se ale v každé době objevují tvůrci, kteří jsou výjimeční tím, že jsou těžko zařaditelní a překračují hranice architektury směrem k jiným oblastem, např. filozofii, výtvarnému umění nebo dokonce hudbě.

V našem prostředí je řada příkladů i v historii. Takovým guru je pro dnešní tvůrce „jiné architektury“ s výrazným příklonem k výtvarnosti Jan Blažej Santini-Aichel, významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. K představitelům podobně vnímané architektury v meziválečném období patří i slovinský architekt a urbanista Josip Plečnik. Mají tyto tendence obdobu i v dnešní architektuře? Jistě mezi ně patří osobnost architekta Zdeňka Fránka, která představuje v soudobé české architektuře ojedinělý zjev. Jeho stavby nejsou snadno stylově zařaditelné. Mladý architekt se na rozdíl od svých souputníků neupnul k silné tradici českého funkcionalismu, nýbrž svůj umělecký potenciál nasměroval do oblasti expresivní a organické architektury. Rodinný dům na Červeném kopci z jeho dílny je považován za plastický klenot porevoluční brněnské architektury. K podobným projektům patří i Galerie Benedikta Rejta v Lounech podle konečného projektu Emila Přikryla, profesora školy architektury na pražské AVU. Syrovost flekatě šedých omítek a betonových podlah, geometrie pravoúhlých, hvězdicových, plackovitě valených nebo zkosených prostorů, labyrint schodišť s nečekanými průhledy, dominanta kvádrového obalu výtahu pronikajícího kruhovým otvorem, mohutné těleso pokladního pultu, vertikální housenkovité topení, světlo reflektorů, přirozené světlo pronikající rozličnými tvary oken, to vše na návštěvníka silně zapůsobí.

Stopáž23 minut
Rok výroby 2006
 ST
ŽánrMagazín