Váš průvodce designem a životním stylem (2006). Režie P. Jirásek

Fasády domů – s okenními rámy, dveřmi s kováním a schody k nim. Zdánlivě všední tvář města. Zdánlivé maličkosti? Je tomu ale právě naopak. Na rozdíl od mnoha jiných oblastí designu je to s touto kůží města jako s lidským ošacením. Fasády domů jsou designem, kterého se dotýkáme každý den a který nám navozuje zásadní pocit z místa, kde se nacházíme. Dnešní doba je časem nespočetných rekonstrukcí domů barokních, ještě více domů z konce 19. století či domů z období I. republiky. Jak se máme k jejich fasádám chovat? Chránit restaurováním nebo přestavovat? Každý z těchto domů nese svou designovou originalitu, kterou můžeme stejně tak poučenou rekonstrukcí podpořit či vyzdvihnout jako naopak necitlivým třebaže levným řešením zničit navždy. Jaká je v tomto případě role památkové ochrany a jak si s fasádami stojíme ve srovnání s evropskými zeměmi, kde je péče o ně tradicí? Jsou plastová okna opravdu tím největším luxusem, jak nás o tom jejich mnozí výrobci přesvědčují? Jak je to s detaily, barvami nebo květinovou výzdobou? O tom všem se budeme bavit s architekty i památkáři v tomto dílu Stylu?

V soutěži Prix non pereant (Média na pomoc památkám), kterou pořádá Syndikát novinářů a občanské sdružení Pro Bohemia pod záštitou Výboru pro vzdělávání a kulturu Senátu ČR, získal tvůrčí tým brněnské studia České televize druhé místo za díl magazínu Styl Tváře domů (dramaturgie Nora Obrtelová, scénář a režie Pavel Jirásek).

Stopáž22 minut
Rok výroby 2006
 ST
ŽánrMagazín