Naučí nás Ivo Jahelka hrát podle not, které předepsal zákon? Připravili P. a J. Benátčanovi

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Televizní cyklus zábavně publicistických pořadů s tematikou právo a zákon na ochranu osobních údajů, zaměřený na seznámení diváků s tím, jaký význam pro ně má správné nakládání s údaji, které o nich mnohé vypovídají a jaké důsledky pro ně může mít podcenění jejich ochrany.

Vyhovět v běžném každodenním životě všem předpisům a zákonným požadavkům nemusí být vždycky úplně jednoduché, ale, jak už víte, neznalost neomlouvá, a tak je potřeba se o to alespoň pokusit. Zamyšlení nad tím, jestli součástí toho, čím se živíte anebo i bez nároku na odměnu v životě zabýváte, není náhodou shromažďováním a zpracováním osobních údajů, se jeví jako dobrý začátek. Pokud si například vedete evidenci zákazníků včetně jejich adres nebo telefonních čísel, pokud vedete podobnou evidenci, například členů nějakého spolku nebo sdružení, píšete pro ně kroniku nebo třeba vedete nějaký archiv nebo knihu návštěv, které nejsou jen pro vaši potřebu a pracují s osobními údaji druhých, potom jde o činnost, která podléhá zákonu na ochranu osobních údajů. Pokud nespadáte svojí činností pod zákonem stanovené výjimky, tak tím prvním, co musíte udělat, je, že to písemně oznámíte Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sankce z porušení zákona o ochraně osobních údajů jsou hrozivé a spoléhat na to, že se to neprovalí, by bylo nemoudré.

Stopáž7 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3