Boží pole s.r.o. je dramatický i komediální příběh z prostředí malého podhorského města a ještě menší letecké firmy, jež tam přežívá. Jde o střípky ze života soukromých letců, kteří preferují svůj vztah k letadlům, ale hlavně k přátelství a kamarádství a neokázalou romantiku před honbou za hmotnými statky či konzumem. I při jisté výlučnosti je pro ně jejich povolání koníčkem a zálibou, jsou to lidé integrovaní do tamního vesnického prostředí, kterým práce nevynáší o mnoho víc nežli obyčejné lidské uspokojení bez jakýchkoliv kariérních či materiálních výhod. 

Boží pole s.r.o. je příběh atraktivní, po lidské stránce prostý, jaký přináší každodenní život, bez zásadních katastrofických událostí. Naši tři hlavní hrdinové nejsou žádní dobrodruzi ani hazardéři, berou své povolání jako každé jiné s tím, že má svá specifika, pro něž ho milují. Život na výspě civilizace, kde „lišky dávají dobrou noc“, má pro ně nezaměnitelné důvody i půvaby, i když pro každého z nich jiné.

Boží pole s.r.o., jako skutečně titulní hrdina, je malé letiště a soukromá letecká firmička v jižních Čechách v podhůří Šumavy. Krédo příběhu je pak výstižně vyjádřeno slovy: oč blíže k Božímu poli, k Bohu a nebi – o to dále ke chlebu.