Jméno Stalin i dnes budí protikladné emoce. Někteří ho uctívají jako člověka, který vyhrál II. světovou válku. Jiní vypočítávají zločiny, kterých se
za dobu své vlády dopustil. Jaký tedy vlastně byl?

Téma: Poslední roky vlády J. V. Stalina
Hosté: historici Michal Reiman, Emil Voráček

Stalin byl jedním z nejvýznamnějších státníků 20. století, ať už se nám jeho myšlenková východiska a jeho politická praxe líbí nebo ne. Byl zároveň teoretikem bolševismu, vojevůdcem, dočasným spojencem Hitlera a vrahem Trockého i statisíců svých odpůrců ať už skutečných či imaginárních. Byl ovšem také spojencem Churchillovy Británie, Rooseveltovy Ameriky a de Gaullovy Francie. Pod jeho vedením odolal sovětský stát náporu Hitlerova Německa a Rudá armáda rozhodující měrou přispěla k porážce nacismu.

Pro mnoho lidí se tak Stalin stal i symbolem osvobození jejich zemí od německé okupace. Část Rusů v něm dodnes vidí zářnou postavu, od jejíž smrti to jde s jejich zemí s kopce. Svědčí o tom to, že každý rok vycházejí v Rusku desítky knih oslavujících Stalinova údajného génia. Ruská historiografie ale také produkuje střídmé a mnohdy otřesné příspěvky o Stalinově působení. Na Západě mezitím vycházejí stále podrobnější studie o jeho životě. Alespoň coby předmět vědeckého zkoumání je tedy Stalin pětapadesát let po své smrti skutečně „silnější než zaživa“.

Diskusní analytický týdeník na kanálu ČT24 o historických událostech a jejích aktuálních souvislostech. Motto pořadu si klade otázku: známe dobře naši i světovou historii? Nepodléháme zejména při posuzování historických osobností mnoha mýtům, které do nás vložilo socialistické školství nebo různá umělecká díla a fikce? Dokážeme se ještě dnes pravdivě vcítit do myšlení lidí z nejrůznějších dob? Na tyto otázky se snaží každý týden odpovídat Historický magazín. Pokouší se o to rozborem dobových informací i snahou vcítit se do myšlení a atmosféry doby. To vše za účasti předních českých historiků a odborníků z jiných oborů, včetně přímých svědků událostí, které hýbaly dějinami.

Historický magazín moderují střídavě novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík a historička Marie Koldinská. Půlhodinový magazín režíruje Václav Křístek, dramaturgii týdeníku má na starosti Tomáš Brzobohatý.

Premiéra vždy v sobotu ve 21: na ČT24

E-mail: historickymagazin@ceskatelevize.cz

Historický magazín v textové podobě

Stopáž25 minut
Rok výroby 2008
 P 4:3