Deset let evropského koprodukčního projektu „City Folk“

Česká televize uvede o prázdninách a na podzim roku 2007 premiéru hned dvou sérií dokumentárního projektu City Folk. V červenci až září to bude City Folk 2006, od října do konce roku City Folk 2007. A právě sérií z roku 2007 tento výjimečný projekt vstupuje do desátého roku své existence.

City Folk jsou půlhodinové dokumenty, které portrétují tři výrazné osobnosti velkých evropských měst. Zaměřuje se na lidi, jejichž život se odlišuje od způsobu, který je v té které zemi považován za tradiční. Ať už jde o příslušníky národnostních menšin, svérázné figury nebo zdánlivě nenápadné lidičky, v nichž je však skryta ona příslovečná „perlička na dně.“ Vzniká tak mozaika pestrých lidských osudů se silnými životními příběhy, inspirující diváky v mnoha evropských zemích k zamyšlení nad vlastním způsobem života.

City Folk je zajímavý nejen svým obsahem, ale také způsobem vzniku. Do projektu se každoročně přihlásí 10–15 evropských televizních stanic (od roku 2004 včetně bývalého východního bloku). Každá vyrobí jednu epizodu ve své vlastní zemi a za to, že ji nabídne k vysílání všem ostatním, má právo vysílat epizody jejich. Příprava a vlastní výroba podléhá přísné kontrole všech zúčastněných. Během roku se producenti a režiséři třikrát sejdou, aby společně prodiskutovali náměty, posoudili projekt ve fázi hrubého střihu a nakonec si všechno promítli, zhodnotili a udělali závěry pro příští ročník.

City Folk koordinuje Evropská unie vysílatelů (European Broadcasting Union – EBU), konkrétně její Oddělení pro multikulturu, společně s holandskou televizí NPS. Česká televize je dlouholetým členem EBU. Za Českou televizi City Folk koordinuje a vyrábí Skupina pro multikulturu, která je součástí Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání.