Černá díra

Do vědeckých pokusů, které mají přinést poznatky o vzniku vesmíru, se neustále vkládají nové naděje. Panují však také obavy, že uvolněné energie můžou zničit celou planetu. Jeden z takových experimentů probíhá v zařízení nazvaném urychlovač částic. Částice budou do sebe narážet téměř rychlostí světla, čímž se vědci pokusí vytvořit podmínky, které panovaly na samém počátku vesmíru, známém také jako Velký třesk. V roce 1999 požádala americká vláda o vyhodnocení rizik spojených s pokusy s urychlováním částic. Panovaly totiž obavy, že by tak mohla vzniknout jedna z nejničivějších sil ve vesmíru: černá díra. Tato hrozba ovšem stále trvá. Černá díra je zjednodušeně řečeno gravitace, která se vymkla kontrole. Vznikne objekt s tak koncentrovanou hmotou, že jeho gravitační síla je absolutní. Z černé díry nic neunikne, dokonce ani světlo. Nenávratně pohltí vše, co se ocitne v její blízkosti. Vědci vypočítali, že by mohla vzniknout záhadná nová částice – smrtící „strangelet“, která má teoreticky schopnost pohltit celou Zemi. Je milionkrát těžší než zlato a má gravitační sílu, které nemůže nic vzdorovat. Vše, čeho se „strangelet“ dotkne, se mění také v „strangelet“. Kdybyste tuto hmotu vyrobili někde u vás doma, dojde k tomu, že do ní vlastně začnou padat všechny atomy v místnosti a ona je bude pohlcovat, růst a zvětšovat se. Pravděpodobnost, že se tak stane, je asi taková, jako kdybyste vyhráli první cenu v loterii tři týdny za sebou. Přesto existuje, a riziko je velké – strangelet má vzhledem ke své hmotnosti teoreticky schopnost pohltit naši planetu.