Dechová kapela Svárovanka a herec Erik Pardus vás zvou na slavnosti spojené se sklizní vinných hroznů a výrobou vína (2006). Režie P. Ryšavý

Na mnoha místech s vinařskou tradicí se během měsíce září konají vinobraní. Krojovaná dechová kapela moravského Slovácka Svárovanka ze Strážnice a herec Erik Pardus, kterého diváci velmi dobře znají jako strážmistra Zahálku ze seriálu Četnické humoresky, zvou všechny příznivce krásných lidových písniček do areálu vinných sklepů Plže v Petrově (od r. 1983 státní památková rezervace), kde vzniklo další vydání hudebně – zábavného pořadu Zveme vás? Televizní kamerou se během písniček v podání Svárovanky podíváme na sklizeň vinných hroznů, ochutnávání mladého vína burčáku atd. Právě burčák je specialitou zejména Moravy a Čech. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17. století, kdy obyvatelé, v souvislosti s válečnými událostmi, hledali úkryt právě v těchto „plžoch“, sklepech vyhloubených v poddajné žluté hlíně, zpevněné kamennou valenou klenbou „kvelbenín“. Petrovské Plže náleží k typu sklepů zahloubených ve břehu bez nadzemní části. Šířka sklepa se většinou pohybuje kolem tří metrů, délka dosahuje patnácti, výjimečně i více metrů. Vrstva hlíny nad sklepem a její síla napomáhá udržovat příznivé vnitřní klima, významné pro kvalitu vína. Předsklepí-lisovna, znamená pracovní i společenskou část vinného sklepa. Lisují a zpracovávají se zde hrozny a najde se tu také místo k přátelskému posezení a „koštování“ vína, které obvykle začíná ve vlastním vinném sklepě od bečky k bečce. Vinné sklepy v Plžích vytvářejí ulicovou koncipovanou zástavbu se dvěma návesními prostory, tvořícími společenská centra vinohradnického areálu. Horní z obou center slouží jako přírodní hlediště do něhož ústí ulice se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy. Dechová hudba k lidovým slavnostem patří a patří i ke Strážnici. V roce 2000 Svárovanka získala absolutní prvenství Polkafest 2000, navíc desáté – jubilejní. Svárovanka hraje všechno pěkné všem. A jak vznikl název kapely? K jejím písničkám, radosti a někdy i trochu smutku patří víno, vinice, vinohrady. V okolí Strážnicka je několik vinařských oblastí – tratí, které mají svá jména. Tam si mladí muzikanti vybrali svůj název „Svárové“ – čili S v á r o v a n k a.

Stopáž33 minut
Rok výroby 2006
 4:3
ŽánrHudba