MTO Universal na Chmelnici

Největší hity 60. a 70. let ve stylovém podání T. Hanáka, F. Skály, A. Najbrta, L. Vychodilové a Malého tanečního orchestru uvádíme u příležitosti půlstoleté existence Divadla Sklep (1998). Kamera A. Šopov. Režie M. Caban