Sněženka pro pana Hrabala

Inspektor státních drah – spisovatel Adolf Branald – vzpomíná na kolegu výpravčího (1998). Připravili J. Kratochvíl a P. Slancová