Autorů inscenace - scenáristy Jana Drbohlava a režiséra Jaromíra Polišenského jsme se zeptali:

Jak jste se k tomuto zajímavému tématu dostali?
V novinách vyšel článek o výstavě bibliofilské sbírky dr. Reslera v Národním muzeu. V článku byla také zmínka o Reslerově obhajobě K. H. Franka. Tato drobná informace zaujala mne i Jaromíra Polišenského natolik, že jsme výstavu navštívili a získali kontakt na dceru dr. Reslera. Tuto dámu se nám podařilo přemluvit k zapůjčení advokátových rukopisných zápisků.

Co zachycují?
Jedná se o detailní zápisky posledních tří hodin života K. H. Franka.

Jak detailní?
Dr. Resler byl velmi pečlivý, takže vše zapisoval průběžně minutu po minutě.

Byly zápisky někdy zveřejněny?
Když už jsme točili, vyšla knížka, v níž byly dokumentárně zpracovány.

Můžete nám dr. Reslera trochu představit?
Pocházel z Pardubic a vypracoval se na jednoho z našich nejlepších předválečných obhájců. Kancelář měl na Zderaze, kde se kromě svých klientů scházel také např. s Františkem Bidlem, který pro něj maloval reklamní poutače a s mnoha jinými. Dr. Resler byl sběratel vzácných tisků. Před válkou vydával svým vlastním nákladem přátelům sborníky, protože na to měl prostředky a přátelil se s tehdejšími uměleckými kruhy.

Jak se dr. Resler dostal k obhajobě K. H. Franka?
Po válce byla tendence, aby Franka hájil nejlepší právník, který byl k dispozici, a to byl pan dr. Resler. Navíc se hledal advokát, který uměl vést soudní jednání v němčině, protože K. H. Frank nemluvil česky. Obžaloba K. H. Franka se skládala z deseti bodů, každý z nich stačil na trest smrti. Ale na základě precizní obhajoby dr. Reslera byl K. H. Frank z šesti bodů osvobozen.

Jaká doba uplynula od vynesení rozsudku k popravě?
Tři hodiny, což bylo podle zákona.

Kolik bylo dr. Reslerovi v době procesu let?
Byl přibližně stejně starý jako K. H. Frank, narozený v roce 1898, takže mu bylo 48 let.

Tušil, že se bude muset po procesu vzdát kvetoucí advokátské praxe?
Hned ne, až v roce 1948 po únorovém puči, kdy proti němu vyšel v Rudém právu štvavý článek Kdo byl obhájce nacistických zločinců? redaktorů Švestky a Dolejšího. Dr. Resler novináře ihned zažaloval, ale samozřejmě zbytečně, okamžitě ho odevšud vyhodili. Bez udání důvodů byl vyloučen z Advokátní komory, a zbaven tak možnosti vykonávat svoje povolání.

Součástí poznámek je Frankova závěť, kterou dr. Resler také připravoval. Kdo byl hlavní dědicem K. H. Franka?
Vše odkázal své manželce, která ale byla v té době už nezvěstná kdesi v Rusku. Svoji nejvzácnější knihu odkázal K. H. Frank svému právníkovi. Byl to soukromý tisk tiskaře Kolbenheyera v kůži. Dr. Resler ale už v tomto okamžiku věděl, že knihu nikdy neuvidí. Tento detail je velmi důležitý, protože K. H. Frank nechtěl žádného českého advokáta, neboť tvrdil, že nemůže být nestranný. Až když pochopil, že dr. Resler to myslí s jeho obhajobou vážně, začal s ním spolupracovat. Takový přístup vyžadoval od dr. Reslera obrovskou morální sílu, když si uvědomíme, jak na tento právnicky objektivní přístup reagovali lidé, kteří Reslerovi házeli kameny do oken, vyhrožovali rodině a jinak jej pronásledovali.

Jak se vyvíjel jeho další život?
Poté, co dr. Resler hájil K. H. Franka, hájil ex offo ještě další sporné případy, například protektorátního ministra vnitra Richarda Bienerta či zakladatele fašistické Vlajky Jiřího Stříbrného, aby uchránil ostatní kolegy před stejným peklem, kterým prošel a chtěl tím sejmout břímě ze svých kolegů. Nakonec dr. Resler odešel z Prahy, živil se jako archivář, jezdil po zámcích, kde připravoval soupisy vzácných knih. Zemřel v roce 1961.

Do jaké míry jste zápisky využily ve hře?
Byly pro nás odrazovým můstkem, protože Reslerova osobní situace byla mnohem složitější, než jako na první pohled vypadá. Například K. H. Frank osobně dal za války odsoudit největšího přítele tohoto právníka k trestu smrti.

To je skutečnost?
Vše, co je v naší hře, je skutečnost. Je tam jediná fikce, a to že v naší hře hraje advokát kulečník, ačkoliv jej dr. Resler nehrál. Zcela autentická je pak závěrečná scéna ve vězeňské cele. Doslova.

S kým jste scénář konzultovali?
Poté, co jsme připravili první verzi scénáře, připomínkovali ji právník a pamětník, bývalý koncipient dr. Reslera - JUDr. Kroupa z Třebíče a JUDr. Miloslav Doležal z právnické fakulty University Karlovy.

Jak reagovala dcera dr. Reslera na Vaše herecké obsazení?
Dcera dr. Reslera, paní Blanka Brunerová byla volbou Viktora Preisse nadšená, protože mezi ním a svým otcem shledala určitou podobu, a to jak vizuální, tak zejména co se týká obrovské vnitřní síly.