Pravidla národního kola ESCZ 2019

Do 31. 10. 2018 mají všichni hudebníci, interpreti, hudební producenti či kapely přihlašovat své skladby do národního kola ESCZ. Ti nejlepší dostanou možnost se utkat na začátku roku 2019 o hlasy mezinárodní poroty a fanoušků.

Vítěz národního kola Eurovize, tedy ten, který získá v součtu nejvyšší počet bodů od mezinárodní poroty, českých diváků a nově i mezinárodních fanoušků, dostane šanci reprezentovat Českou republiku v Tel Avivu na Eurovizi před více jak čtvrt miliardou diváků z celého světa.

Pravidla (přesná data budou upřesněna do konce roku 2018):

 • Na začátku ledna 2019 zveřejnění videoklipů v oficiální Eurovision app.
 • Diváci dostanou možnost hlasovat pro jednu z těchto písní.
 • Na začátku ledna mezinárodní porotci obdrží oficiálně písně a budou hlasovat pro nejlepší píseň.
 • Na konci ledna zveřejnění výsledků a vítěze národního kola Eurovize.

Hlasy poroty v případě 6 soutěžích (přesný počet soutěžících bude zveřejněn do konce roku 2018):

 • 1. místo – 8 bodů
 • 2. místo – 6 bodů
 • 3. místo – 4 body
 • 4. místo – 3 body
 • 5. místo – 2 body
 • 6. místo – 1 bod

Zveřejnění výsledků hlasování mezinárodních porotců na konci ledna 2019. Hlasy všech porotců se sčítají a o pořadí rozhodne největší součet získaných bodů.

Nově budeme sčítat také hlasy všech mezinárodních fanoušků, které budeme počítat jako dalšího mezinárodního porotce!

Hlasy diváků v případě 6 soutěžích (přesný počet soutěžících bude zveřejněn do konce roku 2018):

od počtu získaných hlasů:

 • 1. místo – 8 bodů
 • 2. místo – 6 bodů
 • 3. místo – 4 body
 • 4. místo – 3 body
 • 5. místo – 2 body
 • 6. místo – 1 bod

Hlasovat se může pouze přes zdarma šířenou oficiální Eurovision aplikaci. Hlasování je zcela zdarma. Jako divácké hlasy se započítávají pouze hlasy odeslané z území ČR. Mezinárodní hlasy se započítávají v součtu jako jeden dodatečný porotcovský hlas. Každý fanoušek může hlasovat pouze jednou.

Finální pořadí:

Součet pořadí od mezinárodních porotců a pořadí podle hlasů od diváků (např. 1. místo u diváků a 1. místo u poroty dá součet 16 bodů). V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet diváckých hlasů. Píseň s největším počtem bodů postupuje na Eurovision Song Contest 2019 do Tel Avivu.

Písně zařazené do národního kola Eurovize splnily pravidla pro přihlášení skladby.