Charta 77 a její současný odkaz

Živě: Čtvrtek 2. 2. 2017 v iVysílání

Veřejná konference o významu Charty 77 a jejím odkazu

Program konference

Zahájení

senátor Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR
senátor Zdeněk Papoušek, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR


1. Panel:
Charta 77 v historickém kontextu

Mezinárodní souvislosti Charty 77
PhDr. Jan Koura, Ph.D., Ústav světových dějin Filozofická fakulta UK

Význam Charty 77
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Fakulta humanitních studií UK

Ohlas vzniku Charty 77 v zahraničí
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů – Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

2. Panel
Odkaz Charty 77 v současnosti

Odkaz Charty 77 a helsinského procesu pro současnost
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, Český helsinský výbor


„Přímá pomoc obráncům lidských práv a svobod v autoritativních režimech a diktaturách. Kdo jsou dnes lidé, pro které je CH 77 a její odkaz inspirací a zdrojem odvahy?“
Šimon Pánek, Nadace Člověk v tísni

Zkušenosti s obranou svědomí v současných nedemokratických režimech
Mark Martin, Amnesty International

Zahraniční politika České republiky vůči nedemokratickým režimům
Ing. Ivo Šrámek, náměstek pro řízení Sekce bezpečnostní a multilaterální a politický ředitel, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přestávka na občerstvení


3. Diskusní panel
Helsinský proces a vznik Charty 77

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., Československé dokumentační středisko
Doc. JUDr. Petr Pithart
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
PhDr. Luboš Dobrovský
Mustafa Džemilev

4. Diskuse se studenty a závěr veřejného slyšení

PhDr. Salim Murad, Ph.D.
senátor Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR


Průběh veřejného slyšení moderuje: senátor Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR

Stopáž172 minut
Rok výroby 2017
 L HD