Přednášející: Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Respektovaná vědkyně v oboru imunologie a vývoje a působení polymerních léčiv. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR pracuje od roku 1964, dvě funkční období byla jeho ředitelkou.

V renomovaných mezinárodních časopisech publikovala na 220 původních vědeckých článků, je spoluautorkou 15 patentů. Dlouhodobě přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1993 byla hostující profesorkou na Univerzité Paris-Nord ve Francii, jako hostující profesorka dosud působí na University of Utah, Salt Lake City, USA.

Prof. B. Říhová je 1. místopředsedkyní Učené společnosti České republiky. Za svoji vědeckou práci získala celou řadu domácích a mezinárodních ocenění, mimo jiné byla v roce 2011 nominována na cenu European Inventor Award, obdržela cenu Invence Česká hlava, získala medaili za zásluhy Přírodovědecké fakulty UK, medaili Lékařské fakulty Chiang Mai Univerzity v Thajsku, medaili Učené společnosti ČR za rozvoj vědy a čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis. V roce 2017 zvítězila v soutěži Hospodářských novin TOP ženy Česka v kategorii Ženy veřejné správy.

RNDr. Tomáš Etrych, DrSc.

Vedoucí oddělení Biolékařských polymerů v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a vedoucí laboratoře Polymerních
terapeutik a diagnostik v centru BIOCEV ve Vestci. Svou dosavadní vědeckou kariéru věnoval především studiu hydrofilních a amfifilních polymerních systémů využitelných pro cílený transport biologicky aktivních molekul v organismu s důrazem na léčbu neoplastických a zánětlivých onemocnění a překonání rezistencí na současná léčiva.

V renomovaných mezinárodních časopisech publikoval 125 původních vědeckých prací a je autorem či spoluautorem devíti patentů. Je členem České chemické společnosti, Akademického sněmu AV ČR, Rady BIOCEV a Rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění, např. cenu Prix de Pharmacie udělenou Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR, cenu J. Hlávky a Prémii O. Wichterleho.

Stopáž100 minut
Rok výroby 2018
 L