Znělka festivalu

Znělka festivalu

19. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

27. října - 1. listopadu 2015

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Celý festival je pro nás artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímáme běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při programování. Ji.hlava vzdává hold odvaze a risku.

Program

Základem festivalového programu je šest soutěží:

  • Opus bonum pro světové dokumenty objevné svými tématy i filmovou řečí,
  • Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy,
  • Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu,
  • První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo- a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava,
  • sekce Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě dokumentárního filmu - experimentálnímu dokumentu,
  • Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů.

Další programové sekce představují aktuální dění na české i zahraniční dokumentární scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, sekce Doc-fi zkoumá hranice mezi dokumentem a fikcí, na četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledné bytosti jsou retrospektivními profily významných filmařů.

Industry Program

MFDF Ji.hlava během festivalu organizuje také svůj Industry program. Od roku 2012 probíhá úspěšný projekt Emerging Producers, který se zaměřuje na novou generaci talentovaných evropských producentů dokumentárních filmů. Od roku 2011 festival organizuje Inspirační fórum, platformu pro otevřenou diskuzi nad novými tématy a perspektivami pro dokumentární filmy. Pro organizátory filmových festivalů pořádá od roku 2010 unikátní platformu Festival Identity, umožňující sdílení zkušeností mezi pořadateli a dramaturgy filmových festivalů napříč světovými kontinenty. Tradiční součástí festivalu je i trh zaměřený na region střední a východní Evropy East Silver Market a workshop Ex Oriente Film, pořádané Institutem dokumentárního filmu.

Informace o akreditacích