Den vědy na pražských vysokých školách 2013

Živě: Pátek 15. 11. 2013 v iVysílání

VŠE hostí již šestý ročník akce pěti pražských univerzit

Přednášející:

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (UK)
Mgr. Ota Halama, Ph.D., Th.D. (UK)
Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (VŠCHT)
MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. (VŠE)
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (ČVUT)
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (VŠE)
Prof. Ing. Martin Libra, CSc. (ČZU)
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, Ph.D. (ČVUT)
Doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. (VŠCHT)
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (ČZU)

Stopáž380 minut
Rok výroby 2013
 L