Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Vakcinace představuje jeden z nejvýznamnějších úspěchů na poli předcházení infekčním nemocem, které ještě v 19. století představovaly jednu z nejčastějších příčin smrti u nás v Evropě, a dosud jsou v rozvojovém světě významnou příčinu úmrtnosti – zejména dětské populace. Očkování patří k nemnoha aktivitám v oblasti předcházení nemocem, splňujícím všechny podmínky kladené současnou medicínou „založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování v případě povinného očkování zdravé dětské populace patří k módním, ale naprosto nežádoucím fenoménům postmoderní společnosti, zdůrazňující svobodu v rozhodování jednotlivce bez nezbytného vyvážení jeho povinnostmi a odpovědností, ve smyslu principu solidarity vůči společnosti, ve které žije. Pokud jde o v praxi vzácné komplikace očkování je cílem současné zdravotní výchovy, zvyšování zdravotní gramotnosti naší veřejnosti dosáhnout stavu, aby tyto komplikace byly vnímány stejně, jako potenciální zdravotní komplikace ostatních léčebných prostředků, postupů či léčebných procedur. Předmětem přednášky jsou především zdravotní rizika spojená s poklesem míry proočkovanosti populace, stejně jako vyvrácení nejčastějších námitek odpůrců očkování.

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Hlavními předměty přednášky tohoto předního odborníka UK, experta na ekonomiku zdravotnictví a autora či spoluautora více než dvou stovek odborných a vědeckých publikací jsou: biologický monitoring a hodnocení zdravotních rizik expozice člověka toxickým kovům polyhalogenovaným uhlovodíkům, nepříznivé účinky znečištění prostředí endokrinními modulátory na zdraví člověka, epidemiologie zhoubných novotvarů, primární prevence chronických onemocnění ve vztahu k výživě a možnosti aplikace principu neziskovosti v udržitelném modelu financování zdravotnictví.

Stopáž61 minut
Rok výroby 2016
 L