Host: Prof. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DrSc.

Předprázdninová přednáška emeritního rektora Univerzity Karlovy navazuje na výklad „Jak přežít v extrémních podmínkách,“ prezentovaný před rokem, tím, že řeší lidské přežívání v dalších extrémních prostředích, a to jak obvyklejších (horko a zima), tak poněkud exotičtějších, např. ve stavu beztíže nebo naopak při zvýšeném působení gravitace.


Prof. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DrSc. (*1962).

Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a stal se specialistou v oblasti fyziologie. Na počátku 90. let se podílel na výzkumu plicních cév na Lékařské fakultě University of Minnesota. Jeho působení v ČR je spojeno především s 2. lékařskou fakultou UK, kde je od roku 2002 profesorem. V rámci výzkumu se soustředí především na oblast regulace plicních a placentárních cév. Přednášel na řadě světových kongresů a publikoval v mnoha prestižních specializovaných časopisech. V letech 2006–2014 byl rektorem Univerzity Karlovy.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2014
 L