„Peníze neznají žádné meze“, řekl prý už před staletími athénský zákonodárce Solón. Co by řekl dnes? Přednáška se pokouší stručně vyložit, jak peníze vznikly a jak se vyvíjely, jaké plní funkce a jak se stalo, že se mohly tak prosadit. Zmiňuje některé paradoxy peněz a pokouší se rozebrat, jak se průlomem peněz změnily lidské vztahy a celé společnosti. Řeč je i o trhu, o jeho různých selháních a o obecných podmínkách pro vznik korupce. Přesto je třeba uznat, že peníze rozšířily naši svobodu – a že k nim nemáme alternativu. Tak jako oheň, i peníze jsou dobrý sluha a zlý pán.

Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

(* 1936) Pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964–90 vedl vývoj softwaru ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha. V příslušném oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filozofických knih. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V letech 1990–92 byl místopředsedou Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum. Po část roku 1998 sloužil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy v prozatimní vládě Josefa Tošovského. V roce 2003 byl koaličním kandidátem na prezidenta ČR. Roku 2007 jej francouzská vláda vyznamenala Řádem čestné legie (Légion d’Honneur).
Od roku 1992 přednáší filozofii, antropologii institucí a etiku na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 2000–07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě.
Z jeho publikační činnosti je třeba zmínit především tituly: Mistr Eckhart a středověká mystika (1994), Malá filosofie člověka (1995), Čas a rytmus (1997), Filosofická antropologie – Člověk jako osoba (2002), Člověk a náboženství (2004), Moc, peníze a právo (2007), Zůstat na zemi, Rozhovory nad Biblí (2008), Thinking About Ordinary Things (2013), Etika, život, instituce (2014).

Stopáž65 minut
Rok výroby 2014
 L