VZPŘÍČENÉ OBRAZY

Neheterosexuální (queer) identity jsou implicitně i explicitně součástí minulé i současné vizuální tvorby. Vypovídají o životní zkušenosti těch, kteří o své jinakosti nemohli a nesměli mluvit a psát. Přednáška představí možnosti queer čtení a (sebe)identifikace děl z oborů vizuálního umění, architektury, designu i sběratelství

Ladislav Zikmund-Lender (*1985) působí jako historik umění. Přednáší na Ústavu věd o umění FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, spolupracuje s Centrem interdisciplinárního výzkumu FF Univerzity Hradec Králové. Od roku 2014 je doktorandem UMPRUM v oboru Dějiny a teorie modeního a současného umění. Zabývá se dějinami architektury a designu. Pro přípravu knihy o queer identitách ve vizuálním umění získal Fulbright-Masarykovo stipendium na University of California v Berkeley (2016–2017). Je autorem výstav What a Material: Queer Art from Central Europe (2012) či Prostory touhy: Je architektura sexy? (2016) a editorem jejich katalogů. Je autorem knih Tři generace architektů (2012), Budova muzea v Hradci Králové (2013), Jan Kotěra v Hradci (2016), Struktura města v zeleni (2016). Editoval knihy Experimentální sídliště Invalidovna (2014), Design/nábytek/interiéry (2014) či Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka (2014).

Stopáž110 minut
Rok výroby 2016
 L