Neoavantgarda, kritika a politika v letech 1968–1981 na Slovensku

Přednáška Daniela Grúně z bratislavské Vysoké školy výtvarných umění se bude zabývat společenskou rolí neoavantgardního umělce na Slovensku a v Československu po roce 1968. Pokračování avantgardních „her“ se v 70. letech ukázalo jako problematické a umělci se museli přizpůsobit změněným společenským podmínkám. Působení umělců mimo institucionální rámce a současně uplatnění se ve společenských zakázkách vyplynulo ze schizofrenního vzorce doby normalizace. Radikální dematerializace výtvarné výpovědi, společné projekty, zájem o vědecké utopie a využití míst mimo galerii – to jsou některé charakteristiky slovenského konceptualismu, který není možné pojmenovat jinak než jako „fantastický“. Odkud se na Slovensku vzal konceptualismus a jak je reflektovaný v současném uměleckém provozu?

Stopáž86 minut
Rok výroby 2011
 L