Galerie

Radek Pilař studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Vlastimila Rady.

Kromě ilustrace se věnoval malbě, grafice, fotoasambláži, vytvářel objekty a zabýval se scénickou, filmovou a režisérskou prací. Veškeré jeho tvořivé úsilí nakonec vyústilo do originální výtvarné syntézy, do nové umělecké disciplíny videotvorby, v níž je poprávu zakladatelem tzv. českého videoartu.

V roce 1959 se začíná zúčastňovat kolektivních výstav. Od roku 1965 spolupracuje s Čs. televizí a Krátkým filmem, vznikají první návrhy pro znělku Večerníčka.