Radek Pilař

Životopisná data

1931
narozen 23. 4. v Písku

1946
nástup na reálné gymnásium v Písku

1950–1956
studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Vlastimila Rady

1959
spolupráce s divadlem Semafor na Smoljakově úpravě "Ukradeného měsíce" L. Aškenázyho; začíná se zúčastňovat kolektivních výstav

1963
cesta do Paříže; vytváří první filmové experimenty ovlivněné pop artem; začíná spolupracovat se SNDK v Praze jako ilustrátor

1965
první kresby a návrhy pro znělku TV Večerníčku pro děti; spolupráce s Čs. televizí a Krátkým filmem; filmový experimet Písnička pro sklíčka; člen SČSVU

O loupežníku Rumcajsovi

O loupežníku Rumcajsovi

1966
začíná spolupracovat na kresleném seriálu V. Čtvrtka "O Rumcajsovi", který se rozroste na 53 dílů

1969
zrušeno jeho členství v SČSVU

1970
cena za nejlepší inscenaci pro děti, Mahenova činohra Brno

1973
cena festivalu animovaných filmů v Quadajaře, Mexiko; Rytíř Řádu Úsměvu, Polsko

1975
v knize "Slunečnice", Blok Brno, jsou poprvé publikovány fotoasambláže; spolupráce s T. Pěkným na filmu Dobrodružství kapitána Kuka - experimentální film, mohl být promítán až v roce 1990; čestné uznání vládní populační komise za výraznou tvorbu pro děti

1976
cesta do Japonska; čestné uznání Českého literárního fondu za seriál "Kluci, pozor, červená"; na čestné listině Andersenovy ceny; spolupráce s divadlem J. Mahena v Brně na scénografii pohádek V. Čtvrtka ve zpracování S. Lichého, E. Brylla, K. Gärtnera

1977
Ars film Kroměříž, Paví pero

1979
spolupráce se slovenskou televizí na kresleném filmovém seriálu "Dívejte se"

O loupežníku Rumcajsovi

Radek Pilař s Václavem Bedřichem vyprávějí, jak vzniká animovaný film, 1981

1980
pokračování v obrazovém průzkumu fotoasambláže, které spojuje s malbou

1981
ocenění "Ilustrátor roku", Opava

1982
bronzová medaile IBA, Lipsko; cesta do Stockholmu, tam přiváží poetický animovaný film "The Time" a ve spolupráci s IVOS Stockholm a Svenska film institut vznikají tři filmy v názoru video

1983
za honorář si zakupuje videokameru a VTR, vznikají první přímé experimenty

1985
ve spolupráci s režisérem a profesorem B. Pojarem, J. Jarošem, J. Kubíčkem zakládá na FAMU v Praze obor animované tvorby

1987
práce na videokompozicích Musica picta

1988
organizační práce na přípravě prvního setkání tvůrců videa a počítačové animace v Praze; účast na realizaci "Den videa" v Mánesu u příležitosti výstavy "Pražský salón 88"

1989
garantem videoinstalace Československý listopad v Mánesu; vede skupinu videotvorby o událostech 17. - 20. listopad v Praze; cena za nejlepší animovaný film "Stříbrný tanečník", Festival krátkých filmů Huesca 89; člen spolku grafiků Hollar, člen ASIFA, člen UVU

1990
účast na festivalu v Clermont Ferrnand ve Francii, kde mu bylo umožněno vybudovat vlastní projekci videa; založil obor videa a intermediální tvorby na FAMU v Praze, kde působil jako pedagog; čestný občan města Jičína

1991
předseda ASOCIACE videa a intermediální tvorby; návrh na založení AV centra kultury v Praze; spoluzakladatel katedry Animované tvorby FAMU Praha a atelieru video tvorby na FAVU Brno

1993
cena na VII. videofestivalu v Berlíně; 7. února umírá na infarkt v Praz

1996
cena za celoživotní dílo - nakladatelství Albatros Praha