Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Akad. Zdeněk Nejedlý — Lidé — Česká televize

historik, politik

* 10. února 1878

† 9. března 1962

Učil do roku 1905 hudební vědy na Karlově univerzitě v Praze, politicky patřil až do prvních let I. světové války k levému křídlu Masarykových realistů (Česká strana pokroková). Od roku 1921 spolupracoval s KSČ, členem strany se stal až v roce 1929. V roce 1924 spoluzaložil Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení se Sovětským svazem. Za druhé světové války žil v Moskvě, v roce 1945 se stal prvním ministrem školství a osvěty, potom ministrem práce a sociální péče, po únoru 1948 opět ministrem školství, věd a umění. Od konce roku 1952 byl prezidentem nově zřízené Čs. akademie věd a zároveň předsedou Svazu čs. sovětského přátelství, členem ÚV byl od roku 1946 do roku 1954.

Odkazy