Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Zdeněk Mlnařík — Lidé — Česká televize

redaktor

telefon: 736 515 467

e-mail: zdenek.mlnarik@ceskatelevize.cz