Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Vlastimil Weiner — Lidé — Česká televize

redaktor

narozen 1959

telefon: 736 531 174

e-mail: vlastimil.weiner@ceskatelevize.cz

Profesní zkušenosti

  • 1992 – dosud: Česká televize
  • redaktorem v denících, v Čs. a Českém rozhlase
  • externí spolupráce s médii (Rádio Svobodná Evropa, Mnichov, Hesenský rozhlas a TV, Frankfurt n. M., časopisy v ČR, SRN)

Vzdělání 

  • Univerzita Karlova, Praha, fakulta žurnalistiky 

Zájmy 

dostihy, koně, fotografování, literatura faktu