Tomáš Samek, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2015: Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie
 • 2004: M.A. – University of Virginia, Department of Anthropology, USA
 • 1990: Mgr. – Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví

Profesní zkušenosti:

 • 2009 – dosud: Univerzita Pardubice, Katedra sociální a kulturní antropologie
 • 2010 – 2014: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie
 • 2004 – 2008: Překladatel a publicista (OSVČ)
 • 1990 – 1997: Parlamentní knihovna, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Zahraniční stáže (výběr):

 • 2016: Film Institute – Ohrid Film Academy, Makedonie
 • 2003 – 2004: École normale supérieure, Paříž, Francie
 • 2001: Linguistic Society of America, University of California, Santa Barbara, USA
 • 1998: New York University, Department of Anthropology, New York City, USA
 • 1995: Institut Gustava Stresemanna, Bonn – Štrasburk – Brusel
 • 1991 – 1992: Německý spolkový sněm, Bonn

Členství v zahraničních učených společnostech:

 • 2017 – dosud: German Anthropological Association (DGV)
 • 2010 – dosud: European Association of Social Anthropologists (EASA)
 • 1999 – 2004: American Anthropological Association (AAA)
 • 1994 – 1998: International Society for Knowledge Organization (ISKO)

Nejnovější publikace:

 • Tahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Pardubice 2016. (odborná monografie)
 • „Saze, jež z očí nevymneš“. In: R. Bulvová, Jdeš touto známou krajinou a přesto nevíš kudy. Praha 2017 (doslov k básnické sbírce)
 • Vedle českých a zahraničních odborných statí publikuje v Kulturním čtrnáctideníku A2, Literárních novinách, Deníku Referendum, Revue Prostor a dalších médiích.

Fotografie