Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Tomáš Baťa — Lidé — Česká televize

podnikatel

* 3. dubna 1876

† 12. července 1932

Československý podnikatel, tvůrce světového obuvnického impéria, nazývaný také „král obuvi“, byl jedním z nevětších podnikatelů své doby.  Ovlivnil řadu budoucích ekonomů, svým rozsahem aktivit působil na úroveň podnikání v Československu a nízkými cenami svých bot změnil profil spotřebního průmyslu.

Jméno Tomáše Bati je nesmazatelně spjato s městem Zlín. Narodil se zde v Dlouhé ulici do ševcovské rodiny. V otcově dílně v Uherském Hradišti, kam se rodina přestěhovala, získal potřebné znalosti o řemesle a obchodě, které později uplatnil během své vlastní podnikatelské dráhy. V roce 1894 se společně se svým bratrem Antonínem a sestrou Annou nechali vyplatit z otcova rodinného podniku a ve Zlíně založili obuvnickou živnost. Firma si postupně prošla několika krizemi, ale v roce 1897, zbavena všech dluhů, začala se značně rozrůstat. Stoupal počet zaměstnanců a na dalších odkoupených pozemcích Zlína se rozšiřovala firemní infrastruktura. Po půlročním pobytu v Americe Tomáš rodinný podnik dále rozšiřoval a v jeho vedení uplatňoval americký směr managementu. S rostoucí produkcí stoupala potřeba dalších pracovníků, proto byla zahájena výstavba tzv. Baťových domků.

Během svého celoživotního působení zavedl Tomáš Baťa mnoho originálních metod řízení výroby i obchodu, včetně systému motivace pracovníků, tzv. Baťovu soustavu řízení. Jeho aktivity ve funkci starosty Zlína zásadně ovlivnily podobu města i způsob života v něm. Založil školu i nemocnici, prosazoval projekty dálkové železnice, veškeré dopravy a soustavy komunikací v rámci regionu i celé naší země.

Tomáš Baťa zahynul při letecké nehodě, když ve svém osobním letadle cestoval do městečka Möhlin na otevření nové pobočky. Byl ženat s dcerou správce vídeňské dvorní bibliotéky Marií Menčíkovou, s níž měl jediného syna Tomáše, který po smrti otce jeho podnik zdědil.

Odkazy