Radomír Otýpka

Vedoucí scénické výpravy TS Ostrava

Zaměstnání

  • 2014 – nastupuje do České televize Ostrava na pozici Vedoucí scénické výpravy
  • 2010 – zakládá vlastní ateliér OTYPKA zaměřený na interiérovou tvorbu a scénografii
  • 2005 – spoluzakládá architektonický ateliér Platforma Ostrava a působí v něm jako vizualizátor a designer interiérů

Po celou dobu souběžně působí jako scénograf v některých českých divadlech (např. HaDivadlo, Slovácké divadlo, Divadlo Polárka, Divadlo Petra Bezruče, NDB - Divadlo Reduta, Městské divadlo Most) 

Vzdělání

  • 2001 – 2005: studium scénografie na DiFa JAMU
  • 1999 – 2001: studium českého jazyka a výtvarné výchovy na FF Ostravské univerzity
  •  1998 – 1999: studium na Lidové konzervatoři v Ostravě, obor: Kresba,
  •  malba, grafika; zakončeno absolutoriem
  •  1991 – 1998: studium na víceletém Wichterlově gymnáziu na ulici
  • Čs. Exilu 669 v Ostravě – Porubě

ODKAZY

www.otypka.cz

Fotografie