Pavel Hanuš

vedoucí úseku strategie a rozvojových projektů

telefon: 261 134 001

Pavel Hanuš byl jedním z hlavních strůjců úspěšného přechodu České televize z analogového na digitální vysílání, na kterém se podílel v pozici vedoucího projektu digitalizace.