Oldřich Černík

politik

* 21. října 1921

† 19. října 1994

Pracoval jako soustružník, po střední škole vystudoval Vysokou školu báňskou. V roce 1949 se stal profesionálním funkcionářem. V padesátých letech byl předsedou Krajského národního výboru v Ostravě a tajemníkem severomoravského Krajského výboru KSČ. V roce 1958 se stal členem Ústředního výboru KSČ. Od roku 1960 působil ve vládě a to postupně na místech ministra paliv a energetiky, místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise. Černík měl značný podíl na pádu dlouholetého prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta Antonína Novotného, který musel 5. ledna odejít z čela strany. Společně s Dubčekem se přímo podílel na sestavení nového předsednictva ÚV KSČ, tedy nejvyššího mocenského orgánu v zemi. Když v důsledku tzv. Šejnovy aféry Novotný definitivně padl a prezidentem se stal Ludvík Svoboda, rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ o tom, že Černík bude šéfem nové vlády. Černíkova vláda byla jmenována 8. dubna 1968 a byla z velké části složena ze zastánců systémových změn. Pod Černíkovým vedením připravila dva klíčové zákony: šlo o zákon o soudní rehabilitaci a o novelu tiskového zákona, které byly schváleny parlamentem 24. - 26. června 1968. Vláda rovněž zahájila rozsáhlé přípravy na federalizaci státu a pokusila se znovu nastartovat skomírající ekonomickou reformu. 21. srpna byl zatčen a dopraven do SSSR. Byl členem československé delegace, která podepsala tzv. Moskevské protokoly. Po návratu z Moskvy zůstal v čele vlády, pozici si udržel i po nahrazení Dubčeka Husákem a nástupu normalizace, na němž se podílel. V roce 1970 byl postupně zbaven všech funkcí a nakonec vyloučen z KSČ. Celá sedmdesátá a osmdesátá léta pracoval ve funkci ekonomického náměstka ředitele Studijního a typizačního ústavu v Praze.

Odkazy

Fotografie