Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Miloslav Petronec — Lidé — Česká televize

vedoucí Výroby, pověřený řízením Techniky TS Ostrava

narozen 1948

e-mail: miloslav.petronec@ceskatelevize.cz

Zaměstnání

  • 2012–2014 - vedoucí Výroby, pověřený řízením Techniky TS Ostrava
  • 2002–šéf výroby TS Ostrava
  • 1991–ředitel TS Ostrava
  • 1977–inženýr TV techniky
  • 1969–Československá televize, technik TV techniky

Vzdělání

  • 1983 – VUT Brno, fakulta elektrotechnická