Milan Šamánek

kardiolog

* 9. května 1931

† 29. dubna 2020

Světoznámá osobnost české pediatrie, spoluzakladatel Dětského kardiocentra. Uznávaný kardiolog byl oceněn medailí Za zásluhy i cenou Neuron za přínos světové vědě.

Díky své specializaci na dětskou kardiologii a vrozené srdeční vady získal světové uznání. Od počátku své lékařské praxe působil ve Fakultní nemocnici v Motole. V polovině 60. let absolvoval stipendijní pobyt na Pennsylvánské univerzitě, po návratu vedl na dětské klinice nově vzniklou Kardiopulmonální laboratoř. V 70. letech se zasloužil o založení Dětského kardiocentra, které v době vzniku bylo nejscpecializovanějším pracovištěm svého druhu na světě. V roce 1987 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v oboru dětské lékařství a v pozdějších letech získal řadu ocenění a uznání, například Edgar Mannheimer Lecture od Evropské asociace dětské kardiologie, Purkyňovu cenu či Medaili Za zásluhy I. stupně prezidenta ČR.

Odkazy