Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Michal Klokočník — Lidé — Česká televize

vedoucí redaktor

telefon: 736 531 210

e-mail: michal.klokocnik@ceskatelevize.cz