Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Marie Švermová — Lidé — Česká televize

politička

* 17. srpna 1902

† 4. února 1992

Marie Švermová, rozená Švábová, pocházela z rodiny zednického štukatéra. Byla nejstarším ze šesti dětí a od věku šesti let se již musela starat o své sourozence. V roce 1919 vstoupila do mládežnické organizace Československé sociálně demokratické strany dělnické. Od roku 1921 byla funkcionářkou KSČ. V letech 1926–1928 studovala na Leninově stranické škole v Moskvě. V roce 1929 se stala členkou ÚV KSČ. Za druhé světové války pobývala v exilu v Moskvě. Byla manželkou komunistického novináře a politika Jana Švermy, který zahynul při Slovenském národním povstání. V roce 1945 se stala členkou předsednictva ÚV KSČ. V letech 1945–1951, kdy rezignovala, byla poslankyní Národního shromáždění. Podílela se na perzekucích nekomunistických politiků po únoru 1948 i čistkách v KSČ. V únoru 1951 byla vyloučena z ÚV KSČ. Následovalo zatčení, vyloučení ze strany a v roce 1954 byla po několikaletém věznění a mučení odsouzena v rámci vykonstruovaného procesu k doživotnímu vězení. Na jejím odsouzení a co nejtěžších podmínkách při věznění trval ministr kultury a hlavní ideolog KSČ Václav Kopecký. Zřejmě mu přitom šlo o osobní pomstu, neboť Švermová dříve odmítla jeho nabídku k sňatku a oponovala mu na stranických schůzích. V roce 1956 byla propuštěna z vězení a později rehabilitována. Nesouhlasila s okupací Československa vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy. V roce 1977 podepsala prohlášení Charty 77.

Odkazy