Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Lenka Doleželová — Lidé — Česká televize

vedoucí právního útvaru TS Brno

narozena 1959

e-mail: lenka.dolezelova@ceskatelevize.cz

Zaměstnání

  • od 2003 – vedoucí Personálního a právního útvaru
  • 2002–2003 – právník Personálního a právního útvaru
  • 1997–2002 – BETA Brno, a.s., právník
  • 1995–1996 – Krajský obchodní soud v Brně, soudní tajemnice
  • 1993–1995 – Okresní soud Brno - venkov, soudní tajemnice
  • 1992–1993 – Okresní úřad v Brně, právník
  • 1983–1992 – GŘ Nábytkářského průmyslu Brno, právník

Vzdělání

  • 1979–1983 – Právnická fakulta UJEP Brno (nyní Masarykova univerzita)