Klára Vítková Rulíková

odborná poradkyně pro rodiny s vícerčaty

narozena 1967

e-mail: rulikova@dvojcata.cz

Vystudovala FTVS UK obor pedagogický.

V roce 1991 se jí narodil syn Jakub, v roce 1993 dvojčata Jan a Klára a v roce 1999 syn Jiří.

V roce 1995 založila dle zahraničního vzoru první Klub dvojčat a vícerčat v ČR, jehož byla předsedkyní. V roce 2003 založila Českomoravskou asociaci Klubů dvojčat a vícerčat, od roku 2013 nese název Klub dvojčat a vícerčat o.p.s., kde je ředitelkou. V letech 2003–2008 pracovala jako asistentka senátora, od roku 2008 do března 2010 byla ředitelkou odboru rodiny a dávkových systémů na MPSV. Je členkou několika správních rad českých neziskových organizací a mezinárodních organizací zaměřených na dvojčata a vícerčata  ISTS a ICOMBO. V současné době pracuje na MPSV v oblasti politiky sociálního začleňování a věnuje se poradenství a pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty (včetně vedení několika internetových poraden na serverech www.rodina.cz, www.porodnice.cz a www.dvojcata.cz).

Publikační činnost

2002 Dvojčata, jejich vývoj a výchova
2008 doplněná kniha Dvojčata
2009 Co nevíte o dvojčatech

Odborné články

  • Zpravodaj Klubu dvojčat a vícerčat
  • Máma a já
  • Betynka
  • Děti a my
  • Maminky
  • Dítě
  • MaMiTa