Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Klára Bazalová — Lidé — Česká televize

redaktorka

e-mail: klara.bazalova@ceskatelevize.cz