Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jurij Vynnyčuk — Lidé — Česká televize

spisovatel

narozen 18. března 1952

Narodil se roku 1952 ve Stanislavově, pozdějším Ivano-Frankivsku. Prozaik (erotický román Jarní hry v podzimních sadech, 2005; román Hrušky v těstě, 2010; česky vyšla antologie jeho surrealisticky absurdních povídek Chachacha, 2009 a také kniha lvovských pověstí Příběhy z Haliče, 2002), novinář, redaktor, překladatel (mimo jiné přeložil některá díla Bohumila Hrabala) a básník. Byl také režisérem lvovského estrádního divadla.

Proslul jako autor literárních mystifikací, mimo jiné ukrajinského překladu smyšleného irského eposu. Ve svém posledním románu Tango smrti (2012), opírajícím se o legendu z janivského koncentračního tábora, spojuje vyprávění o Haliči v meziválečné a válečné době s naší současností.

Básník Andrij Ljubka prohlásil, že „od okamžiku, kdy bylo napsáno Tango smrti, máme ukrajinského Umberta Eca, v němž je navíc trochu Borgese“.

Odkazy