Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jaroslav Kříž — Lidé — Česká televize

šéfredaktor Redakce sportu

narozen 1970

e-mail: jaroslav.kriz@ceskatelevize.cz

Zaměstnání

 • 2011 – šéfredaktor Redakce sportu TS Brno
 • 2005–2010 – vedoucí produkce Redakce sportu TS Brno
 • 1. 1. 2005 – 14. 4. 2005 - pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího výrobního úseku TS Brno
 • 1. 7. 2004 – vedoucí produkce Redakce sportu TS Brno
 • 1998 – redaktor Redakce zpravodajství ČT Brno
 • 1998 – redaktor deníku DEN
 • 1997–1998 – redaktor deníku Slovo
 • 1996 – redaktor deníku Zemské noviny
 • 1996 – učitel na ZŠ v Blansku-Dvorská a na ZŠ v Benešově u Boskovic
 • 1995 – redaktor deníku Expres
 • 1992–1995 – redaktor Regionálních novin Boskovicka
 • 1991 – organizační pracovník firmy RE-EKO Brno

Vzdělání

 • 2003–2005 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
 • 1995–1998 – Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta žurnalistiky