Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jaroslav Bárta — Lidé — Česká televize

fotograf

narozen 1948

Fotograf Jaroslav Bárta po studiích na FAMU byl zaměstnán u Staveb silnic a železnic. V roce 1995 založil občanské sdružení České foto. V letech 2002-2009 byl vedoucím katedry fotografie FAMU, kde působil do září 2016. Ve svém domě vybudoval Galerii Půda, ve které připravil v letech 1996-2001 čtrnáct výstav. Kromě volné fotografické tvorby se zabývá grafickými návrhy knih a výtvarných katalogů, vydavatelskou činností a pořádáním výstav, věnuje se také jejich architektonickému řešení. Vystavoval v Čechách i zahraničí. Za jeho dosud nejpodstatnější projekt je považována výstava a kniha Letem českým světem 1898/1998 (Studio JB Jaroslav Bárta 1999).

Odkazy