Ing. Hana Lipovská, Ph.D.

narozena 9. listopadu 1990

Vzdělání

 • Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
  PhD student
  2015–dosud (předpokládané ukončení 25. 6. 2020)
  obor Hospodářská politika
  Disertační práce: The Political Economy of Secession in Europe
 • Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
  prezenční magisterské studium
  2010–2015
  Obor: Hospodářská politika
  Diplomová práce: Měření implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice
 • Gymnázium Blansko
  všeobecné osmileté studium
  2002–2010

Praxe

 • Institut svobody a demokracie
  2019–dosud
  Analytik, člen správní rady
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  2016–dosud
  Přednášející předmětů Základy ekonomie, Hospodářská politika 2,
  Transformační procesy v České republice
  Cvičící předmětu Mikroekonomie 1
  Vedoucí bakalářských a diplomových prací
  Místopředsedkyně Akademického senátu AS ESF MU (2017–2019)
  Tajemník Oborové komise oboru Hospodářská politika (2016–2019)
  Tajemník Oborové rady programu Hospodářská politika a správa (2016–2019)
 • Institut Václava Klause
  2015–2019
  Externí analytička
 • Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
  2015–2016
  Výuka ekonomických seminářů
 • Česká společnost ekonomická
  2013–dosud
  Přednášky pro střední školy v rámci projektu Experti do škol
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  2013–2016
  Datový analytik. Externí spolupráce na datových šetřeních EUROSTUDENT V, EUROSTUDENT VI, Doktorandi 2014 a úkolech projektu IPN KREDO. Příprava dílčích zpráv vyžádaných vysokými školami.
 • Český statistický úřad
  2013–2016
  Datový analytik (externista). Zpracování dat o neformálním vzdělávání v rámci šetření Adult Education Survey
 • Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulta MU
  2011–2012
  Pomocná vědecká síla
 • Česká televize Brno
  2008–2010
  Editor – tvůrce soutěžních otázek pořadu AZ kvíz, krátkodobá externí spolupráce

Ocenění

 • 2018: Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let – 1. místo
 • 2015: Cena profesora Františka Vencovského – 1. místo
 • 2015: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
 • 2015: Cena děkana ESF MU za vynikající studijní výsledky
 • 2015: Cena děkana ESF MU za nejlepší diplomovou práci – 1. místo
 • 20122013: Mimořádné ocenění pro nadané studenty, JMK
 • 2010: Cena Merkur „Ekonomie a podnikání“ (České hlavičky 2010), Cena rektora VŠE (práce „Teorie her v ekonomii“)

Jazyky

 • Angličtina – jazykové zkoušky BEC HIGHER (2011), CAE (2009), FCE (2008)
 • Němčina – Goethe Zertifikat B2 (2017)

Členství v odborných organizacích

 • 2011–dosud: Česká společnost ekonomická
  od roku 2014 členka výkonného výboru brněnské pobočky
  od roku 2017 členka celostátního představenstva
 • 2012–dosud: The American Economic Association
  2012–dosud: Jednota českých matematiků a fyziků

Výběr knih

 • The Political Economy of Independence in Europe
  LIPOVSKÁ, Hana. The Political Economy of Independence in Europe. 1. vyd.: Routledge, 2020. 240 s. Routledge Studies in the European Economy. ISBN 978-0-367-89647-8.
 • LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 s. Munice, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9250-1.
 • LIPOVSKÁ, Hana. Kdo chce naše peníze? Ekonomie bez politické korektnosti. 1. vyd. GRADA Publishing, a. s., 2018. 2018 s. ISBN 978-80-271-0679-0.
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 s. ISBN 978-80-271-0120-7.
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3.

Komentáře, příležitostné publikace

IDnes, MF DNES, Týdeník Euro, Ekonom, Hospodářské noviny, Týden, Faktor S, Reflex, Konzervativní noviny, Český rozhlas.

Zájmy

Numismatika, historie, klasická hudba (aktivně klavír), literatura, turistika.

Odkazy