Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Gustav Kliment — Lidé — Česká televize

politik

* 3. února 1889

† 22. října 1953

Za první světové války příslušník čs. legií na Rusi, člen KSČ od jejího založení v roce 1921. V letech 1929–1938 a 1945–1953 poslanec NS. Vězněn v koncentračním táboře v Dachau. Po druhé světové válce v čele vlivného odborového Svazu zaměstnanců v kovoprůmyslu, člen předsednictva ÚV KSČ (až do své smrti). Po únoru 1948 působil jako ministr průmyslu, od roku 1952 byl předsedou Ústřední rady odborů.

Odkazy