Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Gustav Bareš — Lidé — Česká televize

politik

* 22. října 1910

† 13. září 1979

V letech 1924-1929 studoval Obchodní akademii v Praze-Karlíně. Od roku 1926 působil v Komunistickém svazu mládeže (KSM). V roce 1930 vstoupil do komunistické strany a stal se také řádným členem redakce Rudého práva. Pracoval také v redakcích Pravdy a Škodováka v Plzni. V letech 1931–1932 řídil list Rudý večerník, v období 1936–1937 byl šéfredaktorem Haló novin. Po Mnichovu odešel do exilu v SSSR, mimo jiné jako hlasatel a později jako vedoucí vysílače Za národní osvobození. V roce 1946 byl zvolen členem ÚV KSČ, kde působil až do roku 1952. Po krátkém působení v Rudém právu na postu šéfredaktora se roku 1946 stal vedoucím Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ, tzv. kultpropu. Tento stranický aparát se pod vedením Bareše dostal do sporu s Václavem Kopeckým a jeho Ministerstvem informací a osvěty. Ve zkratce šlo o to, kdo bude rozhodovat o kulturní politice v tehdejším Československu. Ze sporu vyšel vítězně Václav Kopecký. Gustav Bareš byl roku 1952 za „nastolování antigottwaldovské linie“ odvolán ze všech politických funkcí a byl zastaven i časopis Tvorba, kterému Bareš dělal šéfredaktora. Poté pracoval až do roku 1963 v Ústavu dějin KSČ, v dalších letech přednášel na Fakultě osvěty a novinářství UK, kde byl od roku 1966 řádným profesorem a děkanem. Během Pražského jara kritizoval činnost KSČ v padesátých letech, za což byl v roce 1970 vyloučen z KSČ a bylo mu odňato právo přednášet na univerzitě.

Odkazy