Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Evžen Erban — Lidé — Česká televize

politik

* 18. června 1912

† 26. července 1994

Absolvent právnické fakulty v Praze. Za války pracoval v aparátu protektorátních odborů, po válce se stal členem vedení sociálně demokratické strany, poslancem NS a generálním tajemníkem Ústřední rady odborů (1946–1950). Hlavní organizátor sloučení ČSSD a KSČ v červnu 1948. Poté byl kooptován do vedení komunistické strany – členem předsednictva ÚV KSČ byl do roku 1952. V letech 1948–1951 zastával post ministra práce a sociální péče, poté (od roku 1952 do 1968) upadl u tehdejšího vedení KSČ v nemilost – vedl Státní úřad sociálního zabezpečení a Správu hmotných rezerv. V červnu 1968 se stal členem sekretariátu ÚV KSČ, v srpnu členem předsednictva ÚV KSČ, kde setrval až do května 1971, členem ÚV byl do roku 1986. Od podzimu 1968 do 1971 vykonával funkci generálního tajemníka ÚV NF (1968–1971), od listopadu 1969 do 1990 byl předseda ČNR. V době normalizace se podílel na vylučování reformě orientovaných členů KSČ.

Odkazy