Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Eva Šelepová — Lidé — Česká televize

redaktorka

telefon: 728 729 131

e-mail: eva.selepova@ceskatelevize.cz